Контакт

УКК „Гоце Делчев“ лица за контакт се:

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР : Барбареев Ване

тел: 072/252 052

СЕКРЕТАР : Папаров Методи

тел: 078/728 359

Лого на Универзитетскиот кошаркарски клуб „Гоце Делчев” - Штип

Универзитет „Гоце Делчев” - Штип